ing. Luboš Rychlík
tlf. 603 437 899
Šaldova 17
352 01 Aš
IČ 72267721
č.ú. 8784940207/0100
lubosrychlik@tiscali.cz

EKOSERVIS Aš
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- autorizované odběry a rozbory vzorků s osvědčením, vydaným Českou společností pro jakost

- mapování, kontroly provozu vodních děl

- provozování vodovodů a kanalizací včetně ČOV

- provozní řády, zkušební provozy

- výkresy, návrhy, zadání, výpočty vodních děl včetně dokumentace

- kontakt s úřady, přípravy staveb

- havarijní a povodňové plány